Građevni dnevnik - realizacije resursa, količina za građevinsku knjigu i dinamiku

Top  Prethodna  Slijedeća

clip0001 Pogledajte opće informacije o realizaciji.

 

 

clip0001 Radni nalog - realizacije aktivnosti (rad, materijal, strojevi), količine za građevinsku knjigu i dinamiku

 

RadniNalog2

 

clip0001 Dnevna aktivnost je podstavka stavke plana. Primjer: Stavka plana je Iskop, šalanje, armiranje i betoniranje temelja.

Aktivnosti su iskop, postavljanje oplate, armiranje, betoniranje, skidanje oplate. U radnom nalogu se bilježi rad na aktivnostima (iz primjera iskop, postavljanje oplate, armiranje...), a u građevnom dnevniku bilježimo izvršene količine rada na stavkama po dovršetku određene količine stavke, pa tako i u dnevnik možemo odmah unijeti dokaznicu mjera koju ćemo kasnije koristiti u Građevnoj knjizi.

 

clip0001 Izborom dnevnih aktivnosti i unosom izvedene količine  program će ponuditi planirane količine resursa (po troškovniku) dakle ono što je trebalo biti utrošeno na osnovi izvedene količine aktivnosti, na korisniku je da dopuni te podatke ukoliko je potrebno.

Unosom Radnika (šihterice) i Strojeva, ažuriraju se podaci u šihterici te se kreiraju podaci na građevnom dnevniku o prisutnosti radnika i strojeva za taj dan na gradilištu. Unosom podataka o dnevnom utrošku materijala, automatski se ažurira i podatak o utrošku materijala. Pritiskom na gumb Skladišta moguće je automatski kreirati skladišni dokument (izdatnicu ili međuskladišnicu) za materijal koji je taj dan utrošen.

clip0001 Odabir dnevnih aktivnosti se vrši kroz slijedeću formu

 

OdabirAktivnosti

 

clip0001 Odabirom aktivnosti dobiva se slijedeća forma u koju je moguće unijeti izvedenu količinu i ukoliko je potrebno odmah kreirati dokaznicu. Pošto se ovdje odabiru aktivnosti a ne stavke, program će po odabiru aktivnosti prepoznati kojoj stavci ta aktivnost pripada i tako ponuditi izradu dokaznice. Sama dokaznica može se unijeti i sa forme Građevnog dnevnika.

 

 

 

IzvedeneKolicineNorme

 

 

clip0001 Nakon unosa izvedene količine (ili postotka izvedenosti) možemo kliknuti na prijenos i odmah ažurirati dokaznicu, ili stisnuti OK, pa se vraćamo na prvu formu radnog naloga. Ažuriranjem dokaznice automatski se generira količina stavke i pojavljuje se u građevnom dnevniku.

 

clip0001 U tablici Podizvođač može se unijeti realizacija za svakog pojedinog podizvođača na toj aktivnosti (količina i cijena). Unesene količine će automatski ažurirati izvedenu količinu aktivnosti.

 

PodizvodjacRealizacija

 

NAPOMENA: upis izvedenosti direktno utječe na gantogram, odnosno trajanje aktivnosti se preračunava.  Isti prozor se poziva s ažuriranja aktivnosti s gantograma.

 

 

clip0001 Građevni dnevnik - količine za građevinsku knjigu i dinamiku

 

 

clip0001 Modul služi za unos/izmjenu/brisanje/ispis građevnog dnevnika, resursa, količine stavki. Gornji dio prozora (tablica) služi za pohranu svakodnevnih unosa, a sadrži datum, broj djelatnika koji su radili, kvalifikacije, vrijednost i opis radova koji su se izvodili. Unos se izvodi pomoću Forme za unos :

 

GradjevniDnevnik

 

clip0001 Nakon unesenih podataka za list građevnog dnevnika, operater može unijeti izvedenost stavki za tekući datum. Forma za unos izvedenosti stavki poziva se gumbom Unos (dole lijevo)

clip0001 Otvara se prozor u kojem treba izabrati stavku koja se izvodila tekućeg datuma:

NAPOMENA: U koliko se u formi stavke neka stavka definirala kao opisna, ovdje će biti moguće odabrati norme vezane uz tu stavku, a ne samu stavku (koja je opisna) - vidi Troškovnici -> Stavke troškovnika

IzborStavke

 

Izvedenost stavke

clip0001 Nakon izbora stavke, otvara se forma u kojoj operater upisuje izvedenu količinu stavke.

 

UnosRealizacijeStavke

clip0001 Na ovoj formi polja Ukupna količina po troškovniku, Jedinična cijena, i Iznos se ne mogu promijeniti, i ona su preuzeta sa ugovorenog troškovnika. Jedino polje koje se može unijeti je polje izvedena količina stavke. u to polje unosi se iznos dnevno izvedene količine.

 

clip0001 Osim unosa izvedene količine moguće je odmah unijeti i dokaznicu mjera i to na način da se u popuni pollje opsi dokaznice, a u polje Dokaznica mjera formula za obračun - upisuje se formula. Nakon upisa formule (primjer: 3*2*5) Pritiskom na TAB program će automatski izračunati izvedeni iznos i upisati ga u polje Izvedena količina stavke.

 

clip0001 Ukoliko je do sada ta stavka već izvođena u prijašnjim realizacijama to ćemo vidjeti u desnom djelu prozora.

 

Temeljem ovdje unesenih vrijednosti, odnosno količina izvedene stavke, izračunava se kumulativna izvedenost stavke za zadani period kod izrade situacije (za građevinsku knjigu - vidi Situacija)

clip0001 Za svaku stavku realizacije rada (Opis izvedenih radova) moguće je dodijeliti neograničeno stavki realizacije. To znači da se svaki dan može unositi realizacija za svaku stavku troškovnika koja se izvodila tekućeg dana. Stavke se obrađuju pritiskom na željenu tipku (Unos/Izmjena/Brisanje)

 

clip0001 Import realizacije. Ukoliko je na Organizaciji aktivnosti (OPerativni plan) napravljen eksport aktivnosti u MS Excel datoteku te je ta datoteka popunjena sa količinom izvedenih stavki, realizacija se može preuzeti.